สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : อาเซียนต้นแบบศูนย์ผู้สูงอายุ

สิ่งหนึ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 คือการจัดตั้ง "ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ และนวัตกรรม" ติดตามจากรายงาน

อุปกรณ์บริการออกกำลังกายผู้สูงอายุ ใช้เครื่องมือ 8 อย่าง เคลื่อนไหวร่างกายได้ 15 ท่า เป็นหนึ่งในนวัตกรรมการดูแลผู้สูงวัย ที่เกิดจากความรู้เชิงลึกทางการแพทย์ ทำให้เกิดท่าบริหารร่างกาย ที่คงสมรรถภาพร่างกายผู้สูงอายุไว้ให้ยาวนานที่สุด

โดยสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หลอดเลือด เส้นเลือดฝอย ป้องกันปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงวัย เช่น ไหล่ติด เดินย่อง หลังค่อม ปัสสาวะเล็ด

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องมือ แตกต่างจากการออกกำลังกายเองที่บ้านและการฟิตเนส เพราะอุปกรณ์แต่ละตัวมีการตั้งค่าควบคุมการทำงานที่สัมพันธ์กับอายุ มวลกล้ามเนื้อ ลดอาการบาดเจ็บของผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุในอาเซียน มีกว่า 59 ล้านคน หรือ 9 เปอร์เซ็นต์ของประชากร และ 3 ประเทศที่มีผู้สูงอายุมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

ประชาคมอาเซียน กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ไทยมีผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน ของประชากร หรือร้อยละ 16.2 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 ในปี 2564

การเตรียมพร้อมรองรับการดูแลผู้สูงวัยด้วยความรู้เชิงลึก จึงเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าการเตรียมพร้อมการรักษา เพราะจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทุก ๆ ด้าน

ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุฯ แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะทำหน้าที่เป็นแล็บทดลอง ในการบริการผู้สูงอายุ ขยายสู่ชุมชน พัฒนาบุคลากร และนวัตกรรม ให้เข้าถึงผู้สูงอายุทุกพื้นที่ เป็นต้นแบบของอาเซียน ภายใต้แนวคิด "Active Aging ไม่รอให้ป่วย"