ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตำรวจ บก.ปปป.ช่วยปราบทุจริตได้

ปัญหาทุจริตการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐโดยสมยอมราคากันระหว่างเอกชนด้วยกัน เพื่อให้ได้รับสิทธิทำสัญญาโครงการใดๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือที่เรียกว่าฮั้วประมูล ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาความเจริญให้แก่ประเทศชาติและประชาชน หลายหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหานี้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช., สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.

แต่มีอีกหน่วยงานที่มีภารกิจหลักนี้เช่นกัน นั่นคือ กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. ซึ่งเคยร่วมขยายผลกับ ป.ป.ช.ในคดีเงินทอนวัด

ประชาชนท่านใดหากมีข้อมูลการฮั้วประมูลโครงการของรัฐ สามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ บก.ปปป. ข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส

พลตำรวจตรีสุวัฒน์ แสงนุ่ม ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยังเชื่อว่าสื่อมวลชนก็มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้เช่นกัน

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน อดีตผู้ว่า สตง. เห็นด้วยกับแนวทางของพลตำรวจตรีสุวัฒน์ เชื่อจะทำให้การแก้ไขปัญหาทุจริตมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การแก้ไขปัญหาทุจริตจะสำเร็จได้ถ้าทุกๆ ฝ่ายร่วมมือกัน เพราะภารกิจนี้ คือ หน้าที่ของคนไทยทั้งแผ่นดิน..


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7