7HD ร้อนออนไลน์

แก้ รธน.ส่อฝันค้าง เสรี ยัน สว.ยังไม่พร้อมร่วมวง

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ยืนยันว่า สว.ยังไม่พร้อมร่วมวงแก้ไข รัฐธรรมนูญ 60 ตามที่ฝ่าย สส.เคลื่อนไหว อ้างยังไม่ชัดเจนแก้ประเด็นใดบ้าง และต้องดูแลความเรียบร้อยช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี

นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา(สว.) ให้ความเห็นถึง กรณีที่ฝ่าย สส.เร่งผลักดันให้แก้ไขรัฐธรรมนูญว่า สว.ยังไม่มีความพร้อมที่จะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้เหตุผลว่า 1.ข้อเสนอที่จะขอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญยังไม่ชัดเจนว่าจะแก้ไขประเด็นใด 2.ยังไม่เห็นปัญหาของการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 3. สว.ยังมีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลความเรียบร้อยในช่วงเปลี่ยนผ่านประเทศ 5 ปี ให้ดำเนินไปด้วยดี

ดังนั้นจะต้องรอดูความชัดเจนจากฝ่ายการเมืองก่อน สว.ยังไม่ผลีผลามที่จะไปเข้าร่วมหรือเสนอความเห็นใดๆเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และจะต้องมีความรอบคอบ เพราะจะต้องใช้เสียง สว.1 ใน 3 ร่วมออกเสียง ในการแก้รัฐธรรมนูญวาระ 1 และ 3 ขณะนี้ทางคณะกรรมาธิการการเมืองของวุฒิสภาก็เฝ้าติดตามประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญต่างๆของฝ่าย สส.อยู่ แต่เห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขในขณะนี้

ที่สำคัญประเด็นที่จะแก้ไขต้องเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่ใช่เรื่องการลิดรอนอำนาจ สว. ถ้าเสนอมาแบบนี้ สว.ไม่ร่วมมือด้วยแน่นอน  เพราะขณะนี้สว.มีหน้าที่รับผิดชอบบ้านเมืองในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปีให้ดำเนินไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่ใช่เรื่องหวงอำนาจแต่อย่างใด