สนามข่าว 7 สี

ทีมไขแป้ป จาก ม.ศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว 7HD NEWS IDEA CONTEST

เมื่อวานนี้ ช่อง 7HD ได้ประกาศผลการประกวดสารคดีเชิงข่าวโครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST แล้ว

ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม "ไขแป้ป" ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสารคดีเชิงข่าว ในโครงการ 7HD NEWS IDEA CONTEST จากผลงานเรื่อง "ตีแผ่ปัญหาครูทำโทษเด็ก" ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
              
โดยมี นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการช่อง 7HD มอบรางวัล และมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และโตโยต้า ยาริส เป็นผู้สนับสนุนหลัก
              
สำหรับการตัดสินครั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน ได้ตัดสินผลงาน ความครบถ้วนขององค์ประกอบสารคดีข่าว ภาพ และเสียงที่สมบูรณ์ที่สุด
              
นอกจากนี้ ยังมีอีก 6 ทีม เข้ารอบสุดท้าย เป็นทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร รองชนะเลิศอันดับ 2 
              
ขณะที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับรางวัลชมเชย ส่วนอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
              
การแข่งขันครั้งนี้มี 139 ทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ "ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม"

สำหรับผลงานสารคดีเชิงข่าวของทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันฉบับเต็ม ๆ ของ 16 ทีม จะออกอากาศในรายการ สนามข่าว 7 สี เริ่มตั้งแต่วันที่11 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป