ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ขยายผลราคาประติมากรรมไก่ แยกอินโดจีน

ประติมากรรมเหล็กหล่อรูปไก่ชน มีทั้งเสียงชื่นชมจากชาวจังหวัดพิษณุโลกและที่ตั้งข้อสังเกตถึงลักษณะเนื้องานว่าสมเหตุสมผลกับราคาหรือไม่ ไก่ตัวใหญ่ 4 ตัว ค่าหล่อพร้อมฐานชุดละ 119,463 บาท, ไก่ตัวเล็กชุดละ 4,131 บาท จำนวน 416 ตัว คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ขยายผลร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

จากการขยายผลที่โรงหล่อประติมากรรมไก่ชน ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เกี่ยวกับค่างานไก่ตามที่เป็นข่าว วงเงินกว่า 2,000,000 บาท โดย บริษัทจันทร์สมบูรณ์ไลท์ติ้ง จำกัด ได้รับว่าจ้างจากบริษัทคู่สัญญากับกรมทางหลวงให้ออกแบบแม่พิมพ์ไก่, ขึ้นรูปหล่อไก่เล็กพร้อมฐานซึ่งทำจากเหล็ก จำนวน 422 ชุด, ไก่ใหญ่อีก 4 ตัว น่าสังเกตว่า รวมค่างานหล่อฐานเสาไฟฟ้าประติมากรรม 64 ต้นและโคมไฟลายกนกด้วย

ด้านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 หนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับงาน ชี้แจง ตรวจรับงานตามแบบ โครงการนี้ออกแบบโดยสำนักสำรวจและออกแบบกรมทางหลวง

อดีตผู้ว่า สตง.ฝากข้อสังเกต โดยเฉพาะงานประติมากรรม ซึ่งไม่มีราคากลาง