7HD ร้อนออนไลน์

เต้ เปรี้ยว! เสนอยกเลิกเพลงชาติไทย

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ ผู้สถาปนาตนเองเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระ เสนอยกเลิกเพลงชาติไทยกลางสภา อ้างเนื้อหาไม่ยกย่องสถาบัน ขอให้ใช้เพลง “ความฝันอันสูงสุด” แทน

ที่รัฐสภา เกียกกายวันนี้ มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม ในช่วงหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ตั้งตนเองเป็นผู้นำฝ่ายค้านอิสระ ลุกขึ้นหารือที่ประชุมว่า เพลงชาติไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้มาตั้งแต่ปี 2475 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 80 กว่าปีแล้ว เนื้อหาไม่ได้เอ่ยยกย่องเทิดทูนสถาบันเลย

เนื่องจากคนแต่งในสมัยนั้นเป็นคณะราษฎร แม้แต่ที่ประเทศอังกฤษยังมีบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมเด็จพระราชินีนาถของประเทศอังกฤษ ดังนั้นตนจึงขอเสนอให้ยกเลิกเพลงชาติไทยที่ใช้ในปัจจุบันเพื่อให้มีการปรับปรุงใหม่ โดยให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับสถาบันด้วย และระหว่างนี้ก็ขอให้ใช้เพลง “ความฝันอันสูงสุด” ไปพลางๆ ก่อน เพื่อเตือนสติไม่ให้ท้อถอยในการทำความดี จากนั้นนายชวนได้ตักเตือนว่า ขอให้สมาชิกทุกท่านพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันด้วย