ข่าวภาคค่ำ

ลอยกระทงปีนี้ กทม.งดใช้โฟม ลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง

กรุงเทพมหานคร สั่งงดการใช้กระทงโฟม ลอยกระทงปีนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้กระทงธรรมชาติ เพื่อลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง

การจัดงานเทศกาลลอยกระทงประจำปี 2562 ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ กรุงเทพมหานคร เน้นอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรม 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ งานลอยกระทง ชมจันทร์ สะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี และงานลอยกระทง บริเวณคลองโอ่งอ่าง ช่วงสะพานหัน ภายใต้แนวคิด "สายธารแห่งศรัทธา ขอขมาอธิษฐาน สืบสานประเพณี"

ลอยกระทงปีนี้ กรุงเทพมหานคร เปิดสวนสาธารณะ 30 แห่ง ให้ประชาชนลอยกระทงไปถึงเวลา 24.00 น. ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนงดใช้กระทงโฟม ช่วยกันลดขยะในแม่น้ำลำคลองสายต่าง ๆ

ขณะที่ กระทรวงคมนาคม ออกตรวจเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางน้ำ ตามโป๊ะ ท่าน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งศูนย์ควบคุมโทรทัศน์วงจรปิด หรือ CCTV ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมจัดเตรียมเรือตรวจการณ์ออกตรวจบริเวณท่าเทียบเรือ

ส่วนเรื่องการบินเป็นเรื่องสำคัญ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการปล่อยโคมลอยบอลลูนลมร้อนในพื้นที่ใกล้สนามบิน เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ