ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 2/2563 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ที่สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2563 โดยพิจารณาแนวทางการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและสมุนไพร ซึ่งมีนโยบายปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช ตั้งแต่ปี 2558 โดยในปี 2562 ได้คัดเลือกพันธุ์ผักที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 3 ชนิด ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ, ผักกาดหวาน หรือสลัดคอส และเบบี้ฮ่องเต้ จากการดำเนินการคัดและปรับปรุงพันธุ์ สามารถลดปริมาณการสั่งซื้อและนำเข้าเมล็ดพันธุ์ผักสมุนไพร มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้เอง 2,300 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ลดการสั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศกว่า 40 ล้านบาท จากมูลค่ารวมของการส่งเสริมเกษตรกร 560 ล้านบาท ในปีต่อ ๆ ไป โครงการหลวงมีแผนส่งเสริมการปลูกพืชผักสมุนไพรแก่เกษตรกร 6,833 ราย ในพื้นที่ปลูก 9,798 ไร่ คาดว่าจะมีผลผลิตออกจำหน่ายกว่า 28 ล้านกิโลกรัม สร้างรายได้แก่เกษตรกรไม่น้อยกว่า 682 ล้านบาท

ในปี 2562 นี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังครบวาระการดำเนินงาน 50 ปี ได้กำหนดจัดกิจกรรม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม และมีการประชุมวิชาการนานาชาติ ซึ่งผลที่ได้จะนำไปเสนอและเผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ สมัยที่ 63 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี 2563 เพื่อให้ตัวอย่างความสำเร็จของการดำเนินงานพัฒนาเกษตรที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง เป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาความยากจน ความหิวโหย และความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมในพื้นที่อื่นในโลก

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด