ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจถนนคันกั้นน้ำที่อยุธยาพังเสียหาย ตอนที่ 1

นี่คือถนนคันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 5.3 กิโลเมตรกว้าง 2 ช่องจราจร ก่อสร้างบนถนนเดิมซึ่งเป็นถนนคอนกรีต ตามสัญญาจ้างต้องรื้อออกและบดอัดปรับระดับให้สูงขึ้นเพื่อเป็นคันกั้นน้ำ โดยชั้นบนสุดของถนนเป็นพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 เซนติเมตร จัดทำโดยกรมชลประทาน ตามที่ชาวบ้านร้องขอเพราะพื้นที่นี้ปกติมีน้ำท่วมแทบทุกปี การสัญจรไปมาต้องใช้เรือ ถนนคันกั้นน้ำจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้

การจัดทำโครงการนี้เป็นเรื่องที่ดี แต่คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน อดีตผู้ว่า สตง.ลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบวันจันทร์ที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่ 2 ข้างทางของถนนเป็นนาข้าวและบ่อทราย โดยถนนบางช่วงพังเสียหาย คนงานกำลังซ่อมแซม ตรงตามข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน ซึ่งสงสัยเกี่ยวกับค่าจ้างก่อสร้างและคุณภาพถนน เหตุใดเปิดใช้งานเพียงเดือนเศษถนนบางช่วงพังเสียหายแล้ว

การตรวจสอบครั้งนี้ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 1 พร้อมทีมงานร่วมขยายผลด้วย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายช่างชลประทานอาวุโส ซึ่งหลังจากพูดคุยทางโทรศัพท์ให้ข้อมูลกับอดีตผู้ว่า สตง.แล้ว ก็เดินทางมาที่หน้างานเพื่อร่วมพูดคุย

สำหรับถนนคันกั้นน้ำโครงการนี้ กรมชลประทานทำสัญญาจ้าง หจก.เอสทีรุ่งเรือง ก่อสร้างภายใน 210 วัน เริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 17 ตุลาคมที่ผ่านมา ค่าจ้างกว่า 55 ล้าน 700,000 บาท เอกชนส่งมอบงานก่อนสิ้นสุดสัญญา 1 เดือน ตรวจรับและเบิกจ่ายค่าจ้างครบแล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2562 จากนั้นเปิดใช้งานไม่ถึง 1 เดือน ถนนบางช่วงพังเสียหายตามภาพที่เห็น เนื่องจากรับน้ำหนักได้เพียง 21 ตัน

น่าสังเกตว่าพื้นที่บริเวณนี้มีทั้งนาข้าวและบ่อทราย จะเกี่ยวข้องกับความชำรุดของถนน หรือไม่ นายช่างชลประทานอาวุโสมีคำตอบ และ ผอ.ป.ป.ท.เขต 1 มีแนวทางตรวจสอบโครงการนี้อย่างไร ติดตามได้วันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7