คอลัมน์ฮิต ช่อง 7 สี

100 ข่าว เล่าเรื่อง ดนตรีไทย รีไซเคิล รักษ์โลก

วัสดุหรือสิ่งของเหลือใช้สำหรับที่อื่นคงจะไม่มีค่าทิ้งเป็นเศษขยะไป แต่ที่โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เขาเห็นคุณค่าจากขยะ สิ่งของเหลือใช้ต่างๆ จึงนำดัดแปลงให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กนักเรียน จะเป็นอะไร ติดตามใน 100 ข่าว เล่าเรื่อง