เจาะประเด็นข่าวค่ำ

รายงานพิเศษ : 53 ปี ธ.ก.ส. จัดมอบรางวัลทวีโชค

หลังธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการลดภาระหนี้ โดยจัดทำโครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค ซึ่งตลอดระยะเวลาโครงการ 3 ปี มีการจับรางวัล 3 ครั้ง ปีละครั้ง ล่าสุดได้จับรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการและมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคกว่า 370,000 ราย ติดตามจากรายงาน

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรที่ได้รับการลดดอกเบี้ยเงินกู้ และขยายเวลาชำระหนี้ ได้มีภูมิคุ้มกันทางการเงิน ธ.ก.ส. จึงจัดทำโครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 ให้เกษตรกรได้รับทั้งดอกเบี้ยเงินฝาก และสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษอีกมากมาย

ลูกค้าที่ออมเงินครบทุก 1,000 บาท และคงบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัลรอบพิเศษ กำหนดจับรางวัลครั้งแรก 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จำนวน 53 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 5.4 ล้านบาท มีผู้ที่เข้าเกณฑ์และได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด 370,917 คน จำนวนเงินออมกว่า 6,000 ล้านบาท

ธ.ก.ส. ตั้งเป้าหมายมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการออมเงินเพื่อลดภาระหนี้กับทวีโชค 3.81 ล้านราย และมีเงินออมเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเฉลี่ยรายละ 1,000 บาทต่อปี ซึ่งจะช่วยสร้างฐานเงินออมเพิ่มขึ้นประมาณ 3,810 ล้านบาทต่อปี