สนามข่าว 7 สี

พม.รณรงค์ยุติความรุนแรง เผยสาเหตุจากเหล้า ยาเสพติด การพนัน

เดือนนี้ เป็นเดือนของการรณรงค์ยุติความรุนแรง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผย สุรา ยาเสพติด และการพนัน ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เผยปัญหาความรุนแรงในสังคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งในรูปแบบร่างกาย วาจา และจิตใจ
             
จากข้อมูลด้านสตรีและเด็ก ในปี 2561 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด ภายใต้เว็บไซต์ www.violence.in.th พบว่า มีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวทั่วประเทศ จำนวน 1,594 ราย มีปัจจัยมาจาก สุรา ยาเสพติด การพนัน มากที่สุด คิดเป็น 40.99 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาเป็นปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว หึงหวง นอกใจ ทะเลาะเบาะแว้ง ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพกาย และจิตใจ
             
สำหรับสถานที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่ความรุนแรงเกิดที่บ้าน 68.96 เปอร์เซ็นต์, บ้านคนอื่นหรือบ้านญาติ 10.28 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นหอพักและสถานที่อื่น ๆ
            
เดือนนี้ กระทรวง พม. จะจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ครอบครัว และสังคม ภายใต้แนวคิด Safety Home, Safety Society "บ้านปลอดภัย สังคมไร้ความรุนแรง" ติดริบบิ้นขาวและปล่อยขบวนปั่นจักรยานแรลลี่ รณรงค์ยุติการแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง