เช้าข่าว 7 สี

จ่อเสนอมาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 3 เข้า ครม.

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังเตรียมการเปิดลงทะเบียนในมาตรการชิมช้อปใช้ ระยะที่ 3 ที่คาดว่าจะเปิดจำนวน 2 ล้านคนภายในสิ้นเดือนนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน โดยจะไม่มีการแจกเงิน 1,000 บาท ในกระเป๋าใบที่ 1 เหมือนกับ 2 ระยะแรก แต่กำลังพิจารณาในวิธีการอื่นแทน เพราะไม่ต้องการให้เป็นภาระของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ขณะเดียวกันยืนยันว่า มาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 3 ไม่มีแนวคิดนำยอดการเติมเงินในกระเป๋าใบที่ 2 มาใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ส่วนการดำเนินการต่อจากนี้ คณะทำงานเตรียมเสนอหลักการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายในสัปดาห์นี้ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในการประชุม ครม. สัญจร จังหวัดราชบุรี-กาญจนบุรี ในช่วงสัปดาห์หน้าต่อไป

ส่วนความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการปล่อยสินเชื่อ SMEs วงเงิน 150,000 ล้านบาท ขณะนี้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ได้ดำเนินการร่วมกับธนาคารและสถาบันการเงินพันธมิตร 18 แห่ง ค้ำประกันสินเชื่อให้ SMEs แล้ว 16,000 ราย วงเงิน 25,000 ล้านบาท โดยคาดว่าสิ้นปีนี้ จะสามารถปล่อยสินเชื่อให้ SMEs ได้ทั้งสิ้น 90,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% ของวงเงินสินเชื่อ SMEs รวมทั้งประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง