เช้าข่าว 7 สี

เลี้ยงปูนาส่งขายต่างประเทศ จ.กำแพงเพชร

ที่ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์ปูนาไทย สุธีรา ฟาร์มปูนาบ้านไร่อุดม ตั้งอยู่ในตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นายวิโรจน์ แก้วแสงทอง อายุ 37 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ ที่ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเพาะเลี้ยงปูนา เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าในอดีตเคยทำอาชีพรับจ้างมามากมาย แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ จนมีหน่วยงานรัฐมาให้ความรู้ จึงทดลองเพาะเลี้ยงปูนาไว้ในที่ว่างหลังบ้าน จากนั้นก็มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปขอซื้อไปขายต่อ จึงเริ่มหันมาสนใจการเลี้ยงปูนาอย่างเต็มตัว

เมื่อเริ่มเพาะเลี้ยงปูนาได้มากขึ้น แต่บางช่วงตลาดตัน ราคาขายไม่สูงมาก นายวิโรจน์และครอบครัว จะนำปูไปแปรรูปทำเป็นเมนูอาหารคาวอาหารหวานส่งจำหน่าย อาทิปูนาทอดสมุนไพร ปูนาสามรส น้ำพริกปู น้ำพริกสวรรค์ น้ำพริกนรกปูนา น้ำพริกมันปูนา น้ำปู กะปิปู และยังมีข้าวแต๋นปูนาธัญพืชอีกด้วย

ส่วนช่องทางการตลาด จะนำไปวางจำหน่ายตามร้านขายของฝากต่างๆ รวมถึงส่งขายไปยังต่างประเทศ ช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง