เช้าข่าว 7 สี

ส่งเสริมปลูกโกโก้แทนการทำไร่ข้าวโพด จ.ลำปาง

ไร่โกโก้แห่งนี้ อยู่ในพื้นที่บ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นของเกษตรกรที่อดีตเคยทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ และหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็จะเผาทำลายตอซัง เพื่อปรับพื้นที่ทำการเกษตรรอบต่อไป จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันตามมา

เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง จึงเข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจแทน และหนึ่งในนั้นคือโกโก้ เนื่องจากเป็นพืชที่มีตลาดรองรับ ใช้เวลาปลูก 2 ปี ก็สามารถให้ผลผลิตได้นาน ที่สำคัญการปลูกโกโก้ จะช่วยทำให้พื้นที่มีความชุ่มชื้นเพราะเป็นไม้ที่ให้ร่มเงา

สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งผึ้งที่ต้องการปลูกโกโก้ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง ส่วนเกษตรกรพื้นที่อื่นๆ แนะนำให้เข้าไปสอบถามข้อมูลที่สำนักงานเกษตรในแต่ละพื้นที่ เพื่อดูความเหมาะสมว่าสภาพพื้นที่เหมาะกับการปลูกโกโก้หรือไม่ ที่สำคัญต้องวางแผนหาตลาดรับซื้อโกโก้ให้ได้ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง