เช้าข่าว 7 สี

ประเพณีสักการะเจ้าปู่ภูกระดึง จ.เลย

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เผยว่า อำเภอภูกระดึงได้จัดงานประเพณีบูชาเจ้าปู่ภูกระดึง เป็นประจำทุกปี โดยชาวบ้านมีความเชื่อตั้งแต่โบราณกาล ว่าภูกระดึงเป็นเมืองที่อยู่รุกขเทวดา ที่มีสระอโนดาต เป็นป่าหิมพานต์ จึงได้จำลองคนจาก 54 หมู่บ้าน รวมกว่า 800 คน แต่งตัวเป็นนางฟ้าเทวดา พร้อมขบวนแห่รุกขเทวดาชั้นต่างๆ ในสวรรค์ เพื่อเป็นการสักการะ "เจ้าปู่ภูกระดึง" ที่คอยปกป้องรักษาชาวบ้านที่นี่ และยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเลย เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2498

ชาวภูกระดึง ทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงได้ร่วมมือร่วมใจกำหนดให้ทุกวันที่ 6 พฤศจิกายนของทุกปีจัดงานนี้ขึ้น พร้อมกับตกแต่งถนนให้เป็นธง หรือตุง เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมสืบทอดต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง