เช้าข่าว 7 สี

ตระการตา เปิดไฟสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 13 แห่ง รับลอยกระทง

โอกาสวันลอยกระทงปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ กรมทางหลวงชนบทจะร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยจัดให้มีการเปิดไฟประดับบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 13 แห่ง ได้แก่ สะพานพระราม 3, สะพานพระราม 4, สะพานพระราม 5, สะพานพระราม 7, สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์, สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สะพานพระพุทธยอดฟ้า, สะพานพระปกเกล้า, สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, สะพานกรุงธน, สะพานกรุงเทพ, สะพานภูมิพล 1, และสะพานภูมิพล 2

ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นบรรยากาศที่งดงามบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และประชาชนจะสามารถชมทัศนียภาพความสวยงามของสะพานได้ อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอีกทางหนึ่ง โดยจะเริ่มเปิดไฟประดับสะพาน ในเวลา 18.00 - 24.00 น.

นอกจากนี้ จะจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาลอยกระทงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวงชนบทด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง