เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 พฤศจิกายน 2562
 
ตอนบนของไทย ช่วงเช้าจะมีหมอกและมีฝนตกได้ในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลงอีก เฉลี่ยอยู่ที่ 21-33 องศาเซลเซียส...