ข่าวเด็ด 7 สี

ร้องกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบลงทุนไม้กฤษณา

ยังคงมีการร้องทุกข์คดีที่มีลักษณะคล้ายกับการเล่นแชร์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกลุ่มผู้เสียหายจากการลงทุน “ไม้กฤษณา”เข้าร้องทุกข์กับกระทรวงยุติธรรมขอให้ตรวจสอบบริษัทที่ชักชวนให้ลงทุน เพราะกังวลว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนหลังพบว่าสมาชิกหลายคนไม่ได้รับผลตอบแทน

ผู้เสียหายระบุว่า ร่วมลงทุนตั้งแต่ปี 2555 เกือบ 600,000 บาท ครบกำหนดที่ต้องได้รับผลตอบแทนคืน แต่พอทวงถามไปยังบริษัทกลับถูกบ่ายเบี่ยง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง