ข่าวเด็ด 7 สี

พม.จ่ายเงินอุดหนุนทารกแรกเกิดอีก 200,000 คน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เตรียมจ่ายเงินอุดหนุนทารกแรกเกิดที่ยังตกค้าง ไม่ได้เงินอีกประมาณ 200,000 คน เดือนละ 600 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีในสัปดาห์หน้า และจ่ายย้อนหลังให้ด้วย

หลัง พม.ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บางรายต้องลงพื้นที่ไปถึงบ้านเด็ก เปิดให้ตรวจสอบสิทธิได้ ที่ พม.จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง