ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจถนนคันกั้นน้ำที่อยุธยาพังเสียหาย ตอนที่ 2

ข้อสังเกต นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะ ผู้ตรวจเงินภาคประชาชน เกี่ยวกับคุณภาพถนนโครงการนี้และความชำรุดที่เกิดขึ้น ตรวจพบร่วมกับคอลัมน์หมายเลข 7 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เขต 1 ร่วมขยายผลจากข้อมูลที่ได้รับร้องเรียน ขณะที่นายช่างชลประทานอาวุโส ผู้ควบคุมงานแจ้งผู้รับเหมาแล้วรีบซ่อมแซม

ถนนคันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 5.3 กิโลเมตร กว้าง 2 ช่องจราจร รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 21 ตัน กรมชลประทานจัดทำตามที่ชาวบ้านร้องขอ เพราะพื้นที่นี้น้ำท่วมแทบทุกปี การสัญจรไป-มาต้องใช้เรือ ถนนคันกั้นน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ จึงทำสัญญาจ้าง หจก.เอสทีรุ่งเรือง ก่อสร้างภายใน 210 วัน เริ่ม 22 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ค่าจ้างกว่า 55.7 ล้านบาท คิดเฉลี่ย 1 กิโลเมตร ราคากว่า 10 ล้านบาท เอกชนส่งมอบงานแล้วก่อนสิ้นสุดสัญญา 1 เดือน

ตรวจรับและเบิกจ่ายค่าจ้างครบแล้ว แต่เปิดใช้งานแค่ 1 เดือน ถนนบางช่วงทรุดตัวเกิดรอยแยก  

ขณะที่ นายธนวัฒน์ สนิทศักดิ์ดี ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 1 ขยายผลตรวจสอบเรื่องนี้อย่างไร ฟังคำตอบกัน....

การตรวจสอบโครงการนี้ กรมชลประทานและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ความร่วมมืออย่างดี ล่าสุดทั้ง 2 หน่วยงานต่างชี้แจงสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข ติดตามได้ในสัปดาห์หน้า...


Facebook : คอลัมน์หมายเลข 7