ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนวัดญวน คลองลำปัก เขตดุสิต

ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดสมณานัมบริหาร วัดญวน เขตดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในชุมชนวัดญวน คลองลำปัก เขตดุสิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ

เหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.53 น. หลังได้รับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงได้เข้าควบคุมและระงับเหตุ จนเพลิงสงบ ในเวลา 14.14 น. จากการตรวจสอบมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 13 หลังคาเรือน และมีผู้ได้รับความเดือดร้อน 34 ครอบครัว 73 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

ทั้งนี้ สำนักงานเขตดุสิต ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภากาชาดไทย มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และมูลนิธิร่วมกตัญญู เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด