สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เตือนประชาชน หวั่นอุบัติเหตุจมน้ำช่วงลอยกระทง เผย 5 ปีที่ผ่านมาเสียชีวิตรวม 166 ราย

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทุกปีจะพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในค่ำคืนวันลอยกระทง   เฉพาะช่วงลอยกระทง 3 วัน ก่อนวันลอยกระทง วันลอยกระทง และหลังวันลอยกระทง ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2557-2561) พบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำรวม 166 ราย ส่วนใหญ่ เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 29 ราย

ปี 2561 พบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ 26 ราย เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 5 ราย คำแนะนำป้องกันการจมน้ำ ให้ยึดหลัก 3 อย่า อย่าใกล้ : อย่ายืนใกล้ขอบบ่อ อย่าเก็บ : อย่าลงน้ำไปเก็บเงินในกระทง อย่าก้ม : อย่าก้มไปลอยกระทง ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดไม่ให้คลาดสายตา และเพิ่มความระมัดระวังเมื่อนำเด็กเข้าใกล้แหล่งน้ำ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องอยู่ในระยะที่แขนเอื้อมถึง ที่สำคัญ อย่าปล่อยให้เด็กไปลอยกระทงกันเองตามลำพัง แม้จะอยู่บนฝั่งเพราะอาจพลัดตกหรือลื่นได้ รวมถึงในกะละมังหรือถังน้ำด้วย และไม่ควรให้เด็กลงเก็บกระทงหรือเก็บเงินในกระทงเด็ดขาด เพราะเด็กอาจเสี่ยงจมน้ำและเสียชีวิตได้

นอกจากนี้ ขอแนะนำกลุ่มวัยรุ่นให้มีสติ รู้จักป้องกันการมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกวิธี  หาวิธีปฏิเสธหรือต่อรอง  เมื่ออยู่ในสภาวะที่ไม่พร้อม ภาวะเสี่ยงที่ไม่ปลอดภัย  รวมถึงรู้จักวิธีป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ที่จะป้องกันตั้งครรภ์ไม่พร้อมด้วย

จะไปลอยกระทงต้องระมัดระวังและไม่ไว้ใจใครง่ายๆ ควรไปลอยกระทงเป็นกลุ่มไม่ไปในพื้นที่ล่อแหลมสุ่มเสี่ยง อย่าเปิดโอกาสที่จะอยู่ด้วยกันสองต่อสอง วัยรุ่นไม่ควรพิสูจน์ความรักด้วยการมีเพศสัมพันธ์ อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมาก เช่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการติดเชื้อ HIV การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์