ข่าวดึก 7HD

โรคเบาหวาน เหตุคนไทยเสียชีวิต วันละ 200 คน

วันเบาหวานโลก ปีนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย เร่งหามาตรการส่งเสริมสุขภาพ ลดอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่ หลังพบว่า คนไทยวัยผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถึง 4.8 ล้านคน และมักเกิดภาวะแทรกซ้อนเมื่ออายุเพิ่มขึ้น เช่น โรคไต ผู้ป่วยเป็นเบาหวาน ถ้ารักษาแผลไม่ถูกวิธี เสี่ยงถูกตัดเท้า หรือขาได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรค มาจากวิถีชีวิตแบบเนือยนิ่ง โรคอ้วน และอายุที่มากขึ้น ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย และดูแลรักษาเพียง 2.6 ล้านคน และรักษาได้ผลดี มีคุณภาพชีวิตดี ใช้ชีวิตตามปกติ มี 900,000 คน

ตอนนี้ อัตราการเสียชีวิตของคนไทย จากโรคเบาหวาน มีมากถึง 200 คนต่อวัน คาดว่า อีก 20 ปีข้างหน้า ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 ล้านคน

นอกจากนี้ ยังพบว่า เบาหวานที่เกิดในวัยรุ่น วัยหนุ่มสาว รุนแรงกว่าเบาหวานที่เกิดในวัยกลางคน และผู้สูงอายุ รวมถึงตอบสนองต่อการรักษาได้น้อยกว่า นำไปสู่การเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ อย่างรวดเร็ว และรุนแรงกว่า

วันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันเบาหวานโลก สสส. สนับสนุนให้ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเตรียมจัดกิจกรรมวิ่งสู้เบาหวาน กิจกรรมเดินสะสมระยะ วิ่งส่งเสริมสุขภาพ และระดมทุนช่วยกองทุนเบาหวานในเด็ก

กิจกรรมที่จะช่วยลดความเสี่ยง เช่น ออกกำลังกายเบาๆ ระหว่างพักการประชุม หรือพักจากความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้คนในองค์กรเพิ่มการขยับร่างกายในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงภัยอันตรายของการนั่งทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน นำไปสู่ความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้ ที่สำคัญปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและออกกำลังกาย เพื่อให้ครอบครัวห่างไกลเบาหวานด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง