ข่าวดึก 7HD

จ่อประกาศเคอร์ฟิว 9 พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศและข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้อำนาจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. คุมการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงใน 9 อำเภอ 4 จังหวัด โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐช่วยเหลือและสนับสนุนของ กอ.รมน. รวมถึงมีอำนาจห้ามบุคคล เข้าหรือออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานของ กอ.รมน. เว้นแต่ได้รับอนุญาต

ยังรวมถึงมีอำนาจห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด ห้ามนำอาวุธออกนอกเคหสถาน ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะ และให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี หลังรับฟังการแถลงผลงานปี 2562 ของ กอ.รมน. ที่มีผู้นำเหล่าทัพเข้าร่วมงานครบครัน ยืนยันจะพยายามใช้เวลาดำเนินการให้สั้นที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงติดตามตัวผู้กระทำความผิด ทั้งการสืบสวนสอบสวน จึงไม่อยากให้มีการข้ามพื้นที่ไปมาในระหว่างนี้ แต่ทุกมาตรการได้กำชับเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังไม่ให้กระทบสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และการดำเนินชีวิตของประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง