ห้องข่าววาไรตี้

ข่าวเกษตร : เลี้ยงกบขายสร้างรายได้งาม

กบตัวโตๆ ที่อยู่ในบ่อปูนซีเมนต์และกระชังเลี้ยงขนาดใหญ่แห่งนี้ คือ ผลผลิตด้านการประมงของคุณตาแน่น เครือสาร อายุ 79 ปี เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยคุณตาเล่าว่า ปัจจุบันได้ใช้พื้นที่สระน้ำหลังบ้าน
ทำเป็นพื้นที่เลี้ยงกบขายสร้างรายได้มานานหลายปีแล้ว ซึ่งจุดเริ่มต้น ที่ทำให้คุณตาแน่นหันมาเลี้ยงกบ เพราะได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานประมงและสำนักงานเกษตรของจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นผู้จัดอบรมให้ความรู้ จึงนำมาต่อยอดทำเป็นอาชีพ

ส่วนวิธีการเลี้ยง คุณตาแน่น จะเลี้ยงกบไว้ในบ่อปูนซีเมนต์ และกระชังที่ทำขึ้นเองแบบง่ายๆ ซึ่งจะสะดวกกับการเคลื่อนย้ายและทำความสะอาดได้ง่าย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนค่าพันธุ์ลูกกบ คุณตาแน่นจึงใช้วิธีเพาะลูกกบไว้เลี้ยงเองอีกด้วย นอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้วยังสามารถขายลูกกบ เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง ส่วนอาหารที่ใช้เลี้ยงลูกกบนั้น แบ่งตามขนาดตัว แรกเกิดจะใช้ไข่ต้มเพื่อลดต้นทุน ขณะกบที่กำลังโตเต็มวัยก็จะอัดอาหารอัดเม็ดสำเร็จรูปแทน

ใช้เวลาในการเพาะเลี้ยงอีกประมาณ 3 ถึง 4 เดือนก็จับขายได้ โดยตอนนี้มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามาขอรับซื้อถึงที่ ไม่ต้องวิ่งออกไปหาตลาด เนื่องจากกบที่ได้มีขนาดและน้ำหนักตามที่ตลาดต้องการ ส่วนราคาขาย จะอยู่ที่กิโลกรัมละ 80 ถึง 90 บาท ตามแต่ขนาดและความต้องการของตลาดในแต่ละช่วง แต่ละปีจะมีรายได้จากการขายกบมากถึง 30,000 บาท

นอกจากคุณตาแน่นจะมีรายได้จากการขายกบมาใช้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวแล้ว กิจกรรมที่ต้องทำระหว่างการเลี้ยงดูแลกบ ยังช่วยทำให้สุขภาพของคุณตาแน่นจึงแข็งแรง มีสุขจิตที่สดใส เป็นอีกหนึ่งข้อดีของการทำการเกษตร

ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการเลี้ยงกบขาย แนะนำให้ทำการบ้านศึกษาข้อมูลเฉพาะด้าน หรือเข้าพบสำนักงานประมงในพื้นที่เพื่อขอรับคำแนะนำ และซื้อลูกพันธุ์ได้ในราคาถูก ขณะเดียวกันควรหาตลาดรองรับให้ได้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาไม่ให้เกิดตามมาภายหลัง