ห้องข่าววาไรตี้

ปรับแผนรับมือป้องกันลักลอบนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หรือ สศก.เปิดเผยแผนรับมือ และแนวทางการบริหารจัดการกระเทียมในปีหน้า เพื่อไม่ให้เกษตรกรได้รับผลกระทบด้านราคา อาทิ การเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ และการปรับราคาประเมิน เพื่อเสียภาษีนำเข้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบสต็อก
กระเทียมของผู้ประกอบการ ให้มีการนำเข้าอย่างถูกต้อง ป้องกันไม่ให้มีการกักตุนกระเทียมเพื่อเก็งกำไร และดำเนินมาตรการช่วยกระจายผลผลิตกระเทียมออกนอกแหล่งผลิตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปีหน้าพื้นที่ปลูกกระเทียมของไทยจะอยู่ราว 80,254 ไร่ ผลผลิตรวม 85,285 ตัน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากก่อนหน้านี้ ราคากระเทียมแห้งคละปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน

ส่วนแนวโน้มราคากระเทียม ยังคงมีทิศทางปรับตัวลดลง เนื่องจากไทยยังประสบปัญหา การลักลอบนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ ที่ราคาต่ำกว่าเข้ามาขายแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยราคากระเทียมแห้งคละเฉลี่ยปี 2562 อยู่ที่ 36.44 บาทต่อกิโลกรัม,กระเทียมสดคละ อยู่ที่ 8.11 บาทต่อกิโลกรัม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง