ข่าวดึก 7HD

ผู้เสียหายหลอกลงทุนไม้กฤษณา ร้องกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มผู้เสียหายจากการร่วมลงทุนปลูกต้นไม้กฤษณา นำเอกสารและหลักฐานการร่วมลงทุน เข้าร้องทุกข์ต่อ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้ช่วยตรวจสอบบริษัทที่ชักชวนให้ลงทุน เพราะกังวลว่าจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน เนื่องจากที่ผ่านมามีสมาชิกหลายคนไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ 

หนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่า ตนเองนำเงินมาร่วมลงทุนตั้งแต่ปี 2555 จำนวนเกือบ 600,000 บาท ซึ่งครบกำหนดที่ต้องได้รับผลตอบแทนคืน เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อทวงถามไปยังบริษัทฯ กลับถูกบ่ายเบี่ยง อ้างว่าต้นกฤษณายังโตไม่เต็มที่ และบางส่วนเสียหายไม่สามารถนำไปสกัดเป็นน้ำหอมได้ จึงยังไม่ให้ผลตอบแทน ตั้งแต่ร่วมลงทุนไปมีโอกาสไปดูแปลงไม้กฤษณาที่จังหวัดกาญจนบุรี ทำให้เชื่อว่ามีการปลูกต้นไม้ดังกล่าวจริง ประกอบกับบริษัทเคยออกบูธในงาน Money Expo ซึ่งเป็นงานของรัฐบาลที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และเมืองทองธานี รวมถึงเคยโฆษณาออกรายการทีวี ทำให้มีความน่าเชื่อถือจึงร่วมลงทุนไป

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เบื้องต้นมีแนวคิดว่า จะนำความเห็นเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาร่วมกัน เนื่องจากพบว่ามีความเชื่อมโยงกับหน่วยงาน หลายกระทรวง และจะต้องมีการตรวจสอบว่า บริษัทมีการทำธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้กฤษณาจริงหรือไม่ หรือเป็นการหลอกลวงแอบอ้างลงทุนที่มีลักษณะ
คล้ายแชร์ลูกโซ่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง