เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ศิลปะสร้างสรรค์เมือง ประติมากรรมฝาท่อระบายน้ำริมคลองโอ่งอ่าง

เมื่อเช้านี้ (9 พ.ย.62) ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่สำรวจประติมากรรมฝาท่อระบายน้ำ หนึ่งในผลงานของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง โดยใช้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์บนพื้นที่สาธารณะ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชน

ผลงานศิลปะบนฝาท่อระบายน้ำริมคลองโอ่งอ่าง จากสะพานดำรงสถิต ถึงสะพานโอสถานนท์ ทั้ง 5 จุด คือ ลายสวัสดี ลายคลองโอ่งอ่าง ลายพาหุรัด ลายพระนคร และลายสัมพันธวงศ์ เพื่อพัฒนาทางเดินสาธารณะริมคลองโอ่งอ่างให้มีภูมิทัศน์งดงาม โดยนักวิจัยได้ทำการสำรวจ รวบรวมเรื่องราวของวิถีชีวิตผู้คน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น จนเป็นงานศิลปะสร้างสรรค์บนฝาท่อระบายน้ำ

ประติมากรรมฝาท่อระบายน้ำคลองโอ่งอ่าง เป็นส่วนหนึ่งของผลงานในโครงการวิจัย “การออกแบบประติมากรรมบนที่สาธารณะกับการมีส่วนร่วมของชุมชน” ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกสว. และต่อยอดไปสู่งานวิจัยในโครงการ “การพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ที่มีเรื่องราวของผู้คนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานจนกลายเป็นย่านประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากการนำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเข้ามาต่อยอดโครงการแล้ว การพัฒนาย่านเยาวราชในอนาคตยังต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ตัวตนของชุมชนเจ้าของพื้นที่ เพื่อหาแนวปฏิบัติในการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่แห่งการพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อระดมสมอง รวมทั้งการสร้างวิสาหกิจวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลผลิตหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ในการพัฒนาจากฐานทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชนดั้งเดิมด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง