ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลเฝ้า

เวลา 15.25 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทย กับนักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ เฝ้าในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2562 ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคลความว่า "ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้พบกับท่านทั้งหลาย และขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่งที่ท่านได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย และเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อนี้ นับเป็นเกียรติอันน่าภาคภูมิใจ และเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่แต่ละท่านจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์ และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติ จึงขอให้ทุกท่านแสดงความสามารถของตนให้เต็มที่ และแสดงศักยภาพของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์ ด้วยความมุ่งมั่นไม่ท้อถอย และด้วยจิตใจที่ดี
ที่เป็นนักกีฬาแท้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีความสุข และชื่นชมในความสำเร็จของท่าน ซึ่งจะถือได้ว่าเป็นความสำเร็จของทุกคนในชาติโดยทั่วกัน"

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 314 คน เฝ้ารับพระราชทานรางวัล ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองนักเรียน และนักศึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าด้วย

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานพระวโรกาสให้ นาวสาวประนัปดา พรประภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามดนตรี ยามาฮ่า จำกัด นำผู้บริหารโรงเรียนดนตรียามาฮ่า และผู้ชนะเลิศการประกวดยามาฮ่า ไทยแลนด์ มิวสิค เฟสติวัล 2019 ในแต่ละประเภท จำนวน 157 คน เฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดฯ และถวายเงิน

นางรัตนประภา ดิศวัฒน์ อุปนายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ เฝ้าถวายเงิน เพื่อใช้ในกิจการโครงการกำลังใจในพระดำริฯ

นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าถวายปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด