ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ไปในงานกาลาดินเนอร์การกุศล ราตรีพันหนึ่งทิวา ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562

ที่โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ คุณหญิงขวัญตา เทวกุล ณ อยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานกาลาดินเนอร์การกุศล "ราตรีพันหนึ่งทิวา ครั้งที่ 24" ประจำปี 2562 ซึ่งมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม จัดขึ้นเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องให้เด็กกำพร้า ผู้ยากไร้ และเด็กด้อยโอกาส ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในโครงการ 150 คน ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งครูสอนศาสนาศีลธรรมอิสลาม ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหญิงหม้ายผู้ยากจน โดยจัดสรรทุนริเริ่มเพื่อสร้างอาชีพ สามารถเลี้ยงครอบครัว และช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด