สนามข่าว เสาร์- อาทิตย์

กระทรวงพาณิชย์ดันเพิ่มยอดส่งออกข้าวพรีเมียมไทย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพูดคุยกับตัวแทนผู้ประกอบการที่นำเข้าข้าวจากประเทศไทยรายใหญ่ 13 ราย เพื่อจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา ระบุว่าหารือในครั้งนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าข้าวที่สำคัญของไทย โดยปัจจุบันไทยส่งออกข้าวไปยังสหรัฐอเมริกาปีละประมาณ 500,000 ตัน โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สหรัฐอเมริกานำเข้าข้าวหอมมะลิจากไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.92 % จึงนับเป็นโอกาสดีที่ทำให้ได้รู้จักผู้นำเข้า ได้พูดคุยสร้างความเชื่อมั่นถึงคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าวไทยที่จะส่งออก และสถานการณ์ตลาด แนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการขยายตลาดข้าวไทยในสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวหอมมะลิไทย ร่วมกับผู้ประกอบการนำเข้าและห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตสำคัญทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อให้ข้าวไทยเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค เน้นทำตลาดเชิงรุกมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวไทยให้เป็นข้าวพรีเมียม คุณภาพดี

ด้าน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมผลักดันให้ไม้ยูคาลิปตัส เป็นไม้ยืนต้นนำร่องในการนำมาใช้ เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เนื่องจากเป็นไม่ยืนต้นประเภทไม้โตเร็ว มีรอบตัดฟันสั้น ระยะเวลาการตัดเพียง 3-5 ปี และเป็นที่ต้องการของตลาดไม้ทั้งในประเทศและต่างประเทศสูง ราคาซื้อขายค่อนข้างคงที่ รวมถึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ขณะที่ผู้แทนสถาบันการเงิน ก็มีแนวโน้มเห็นด้วย แต่ต้องนำรายละเอียดเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยให้พิจารณาถึงความเหมาะสมก่อน หากไม่ติดขัด คาดว่าจะสามารถรับไม้ยูคาลิปตัส เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ในช่วงต้นปี 2563