สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กระทรวงพาณิชย์สั่งตรวจสอบตัวเแทนลิขสิทธิ์เถื่อน

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรณีเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมาถูกดำเนินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ จากกระทงการ์ตูน ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ต้องนำมาพิจารณาและศึกษา เพื่อนำไปสู่การจัดระเบียบ ไม่ให้ตัวแทนลิขสิทธิ์เถื่อนอาศัยช่องว่างทางกฎหมายไปข่มขู่หากินแบบไม่ถูกต้องอีก

โดยได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา เร่งตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ และดำเนินการประกาศแนวทางจัดระเบียบตัวแทนลิขสิทธิ์ รวมถึงสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับลิขสิทธิ์การ์ตูน เพื่อป้องกันการล่อลวงให้กระทำความผิดโดยเร็วที่สุด

พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยึดแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ต้องดำเนินการตามกระบวนการที่ถูกต้องของกฎหมาย และคำนึงถึงความเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะการตรวจสอบหนังสือมอบอำนาจของเจ้าของลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ผลิตหรือผู้ค้า โดยเฉพาะรายที่เป็นเด็กหรือเยาวชน