ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชน ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

เวลา 14.28 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอล, หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ แก่ผู้แทนนักเรียนชาย-หญิง และผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 11 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนบ้านปางงุ้น, โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน, โรงเรียนเจริญใจ และโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดสนามกีฬาเพื่อมวลชน ซึ่งได้พระราชทานเงินในการก่อสร้างแก่โครงการ "ก้าวทุกก้าว เหงื่อทุกหยด สู่มาตุภูมิ สร้างสนามกีฬาเพื่อมวลชน" เพื่อพัฒนา และปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม รองรับและพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพแก่นักเรียน เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุของจังหวัดพะเยา พร้อมกันนี้ทรงเปิดโครงการวิ่ง นำขบวนนักวิ่งที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 จากสนามศุภชลาสัย ไปยังสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน รวมระยะทาง 9.9 กิโลเมตร นอกจากนี้ นายสถาวร จันทร์ผ่องศรี ศิษย์เก่าโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อดีตนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย ได้ร่วมกับทีมนักวิ่ง วิ่งผ่าน 11 จังหวัด และสิ้นสุดที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 รวมระยะทาง 750 กิโลเมตร ซึ่งตลอดระยะทางฯ มีประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมบริจาคเงินสมทบด้วย

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษประจำจังหวัด ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2479 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา ปัจจุบัน มีนักเรียน รวม 3,416 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด