ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดบันไดช้าง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 15.37 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังวัดบันไดช้าง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงยกช่อฟ้าอุโบสถ ซึ่งวัดฯ ได้จัดโครงการบูรณะซ่อมแซมอุโบสถตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เมื่อครั้งเสด็จมาทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางสมาธิ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557 และทอดพระเนตรสภาพอุโบสถที่มีความชำรุดทรุดโทรมและเสียหาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งพุทธศาสนิกชน ร่วมบริจาคทรัพย์

วัดบันไดช้าง เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวปี 2250 โดยบริเวณท่าน้ำวัด เป็นสถานที่ข้ามฟากของช้างมาก่อน มีลักษณะเป็นบันไดขึ้น-ลงคลอง เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินทัพ จึงเรียกว่า "วัดบันไดช้าง" หลังจากสมัยกรุงศรีอยุธยาได้กลายเป็นวัดร้าง ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปี 2450 มีการบูรณปฏิสังขรณ์ และยกขึ้นเป็นวัด ปัจจุบันมี พระครูพิบูลรัตนากร สมศักดิ์ ฐานธมฺโม เป็นเจ้าอาวาสวัด และเจ้าคณะตำบลหัวเวียง มีพระสงฆ์จำพรรษารวม 7 รูป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด