ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีทอดถวายจุลกฐิน ปั่นฝ้าย ทอบุญ จุลกฐิน เมืองแจ่ม ที่วัดยางหลวงจังหวัดเชียงใหม่

เช้าวันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้ นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีทอดถวายจุลกฐิน ณ วัดยางหลวง ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดยางหลวง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ ไม่มีหลักฐานการสร้าง แต่สันนิษฐานว่าสร้างโดยชนเผ่าปกาเกอะญอ ที่มีหัวหน้าชื่อ "หลวง" ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ คือ อุโบสถ ที่เบื้องหลังของพระประธานมีกิจกุฎตั้งอยู่ จากหลักฐานกล่าวว่า ช่างจากเชียงแสน และช่างของอำเภอแม่แจ่ม เป็นคนสร้าง "กิจกุฎ" หมายถึง "คิชกูฎ" ซึ่งจำลองมาจากเขาคิชกูฎ ประเทศอินเดีย
เนื่องจากเป็นศิลปะแบบล้านนายุคทอง และยุคเกี่ยวเนื่องในอดีตบริเวณโดยรอบ

ทั้งนี้ จุลกฐิน เป็นกฐินที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันเดียว เริ่มตั้งแต่เช้าถึงย่ำรุ่งของวันรุ่งขึ้น โดยต้องอาศัยความร่วมมือ และความสามัคคีของคนหมู่มาก ในกรณีผู้ทอดจุลกฐินไม่มีกำลังมากพอ สามารถตัดพิธีการในตอนต้น ๆ ออกได้ เริ่มด้วยการเอาผ้าขาวผืนใหญ่มากะประมาณให้พอที่จะตัดเป็นจีวร แล้วนำไปทอด เมื่อพระสงฆ์นำไปดำเนินการตามพระวินัยแล้ว จึงช่วยกันทำต่อ คือ ซัก ตัด เย็บ และย้อมให้เสร็จ แล้วนำกลับไปถวายองค์ครองกฐิน เพื่อพินทุอธิษฐานต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด