เช้านี้ที่หมอชิต

กทม.เตรียม เจ้าหน้าที่กว่า 200 คน เก็บกระทงตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา

เช้านี้ที่หมอชิต - ปีนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนให้ลอยกระทงครอบครัวละ 1 ใบ หรือลอยกระทงออนไลน์ เพื่อลดปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้น และยังจัดเจ้าหน้าที่กว่า 200 คน เพื่อเตรียมเก็บกระทง ตั้งแต่ 20.00 น.เป็นต้นไป

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยเก็บกระทงบนผิวน้ำตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่บริเวณใต้สะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประดิษฐ์ เขตบางนา โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ สะพานพระราม 7 ถึงสะพานพุทธ, สะพานพุทธ ถึงสะพานกรุงเทพ, สะพานกรุงเทพ ถึงสุดเขตบางนา

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักสิ่งแวดล้อม จะให้เจ้าหน้าที่ 203 คน ประจำจุดเก็บกระทง โดยจะเริ่มเก็บตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายนเป็นต้นไป จะให้แล้วเสร็จในเวลา 06.00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน เพื่อนำกระทงเข้าสู่กระบวนการแยกประเภท และนับจำนวนเพื่อเก็บสถิติ ซึ่งกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย จะถูกส่งไปที่โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หนองแขม ส่วนกระทงโฟมจะนำไปฝังกลบ

โดยในปีนี้ กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น จากหยวกกล้วยและใบตอง แป้งมันสำปะหลัง ชานอ้อย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ขอความร่วมมือสำนักงานเขตแจ้งสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลอง ในพื้นที่ที่มีการลอยกระทงงดใช้กระทงโฟม รวมทั้งรณรงค์ให้ลอยกระทงด้วยกัน ในรูปแบบ 1 ครอบครัว 1 กระทง, 1 คู่รัก 1 กระทง, 1 กลุ่ม 1 กระทง หรือลอยกระทงออนไลน์

สำหรับสถิติในปี 2561 กรุงเทพมหานคร จัดเก็บกระทงได้จำนวน 841,327 ใบ กระทงส่วนใหญ่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุที่ย่อยสลายได้ คิดเป็นร้อยละ 94.7 และกระทงที่ทำจากโฟม คิดเป็นร้อยละ 5.3 โดยจำนวนกระทงที่จัดเก็บได้ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.62 โดยพบว่ามีกระทงวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายเพิ่มขึ้น ส่วนกระทงโฟมปริมาณลดลง

ขณะที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กลุ่มรักษ์ชายหาดสวนสุขภาพศรีราชา ได้ร่วมกับกลุ่มนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนศรีราชา ปล่อยทุ่นดักกระทงบริเวณริมชายหาดสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นระยะความยาวประมาณ 245 เมตร 

โดยทุ่นดักกระทงทำมาจากขวดพลาสติกมีประชาชนช่วยกันบริจาคมา ซึ่งจิตอาสาได้ร่วมกันประดิษฐ์ทุ่นดักกระทงนี้ เพื่อใช้ดักกระทงในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่จะมีขึ้นในวันนี้ (11 พ.ย.) เพื่อไม่ให้กระทงลอยออกไปในทะเล เป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดในท้องทะเล รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน