เช้านี้ที่หมอชิต

เช้านี้เพื่อสังคม : โครงการ Let's go green, save the Earth รณรงค์ชุมชนปลอดขยะพลาสติก

เช้านี้ที่หมอชิต - ขยะพลาสติก กลายเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน หน่วยงานเอกชนจึงได้ร่วมกับภาครัฐ รณรงค์ลดปัญหาขยะ ภายใต้แคมเปญ Let's go green, save the Earth เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์แทนพลาสติก ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบครั้งเดียวทิ้ง นำร่องที่ศูนย์อาหารและตลาดซันพลาซา

พร้อมกันนี้ ยังจัดกิจกรรมจูงใจให้ลูกค้านำถุงผ้าหรือบรรจุภัณฑ์มาเอง ด้วยการมอบส่วนลด หรือเพิ่มปริมาณสินค้า รวมทั้งสิทธิลุ้นรับรางวัลต่าง ๆ ตั้งเป้าลดปริมาณขยะพลาสติกภายในตลาดซันพลาซาอย่างน้อย ร้อยละ 20 ต่อปี มุ่งสู่การเป็นชุมชนปลอดขยะพลาสติกภายในปี 2565