เช้าข่าว 7 สี

ชาวนาระทม ข้าวหอมมะลิราคาถูก จ.นครสวรรค์

กลุ่มชาวนาในพื้นที่ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ชาวนาในพื้นที่กำลังเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกหอมมะลิหรือข้าวนาปี เพื่อส่งขายให้กับโรงสีในพื้นที่ 

แต่เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ผลผลิตข้าวที่ได้ในปีนี้ไม่สมบูรณ์ น้ำหนักน้อยและมีความชื้น ทำให้ราคาถูกกดเหลือไม่เกินตันละ 12,000 บาท ทั้งๆ ที่ราคารับซื้อกลางอยู่ที่ตันละ 15,650 บาท

ชาวนาในพื้นที่ยังเปิดเผยอีกว่า ขณะนี้มีเริ่มมีนายหน้ามาติดต่อขอรับซื้อข้าวเปลือกถึงในพื้นที่ โดยให้ราคาสูงถึงตันละ 13,000 บาท แลกกับการที่ชาวนาต้องยอมให้นายหน้านำข้าวเปลือกไปก่อน และจะได้รับเงินภายหลัง ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงกับการโดนหลอก จึงขอเตือนชาวนาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวัง

ทั้งนี้ ชาวนาวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเรื่องของราคากลาง และราคารับซื้อจริงที่ไม่ตรงกัน ประกอบกับหาทางแก้ไขปัญหานี้ให้ได้ในระยะยาว เพราะขณะนี้ชาวนาให้ความร่วมมือกับภาครัฐมาโดยตลอด ตั้งแต่การยกเลิกทำนาปรังเพื่อประหยัดน้ำและทำนาปีในระยะเวลาที่รัฐบาลกำหนด จึงต้องการให้หน่วยงานรัฐเข้าไปกำกับดูแล เพื่อไม่ให้ถูกกดราคารับซื้อข้าวเปลือกมากเกินไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง