เช้าข่าว 7 สี

ตา-ยายทอเสื่อกกขายเลี้ยงชีพยามชรา จ.ศรีสะเกษ

คุณตาอินทร์ เกษอินทร์ อายุ 70 ปี และ คุณยายสมบูรณ์ เกษอินทร์ อายุ 73 ปี ชาวบ้านบ้านโคกพยอม ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ช่วยกันทอเสื่อกกส่งขายให้กับลูกค้า

คุณตาอินทร์บอกว่า ได้วิชาความรู้มาจากวัยเด็กที่ช่วยพ่อแม่ทอเสื่อกก ก่อนพัฒนาและต่อยอดจนทำเป็นอาชีพ โดยจะออกไปหาตัดต้นกกตามบึงต่างๆ ก่อนนำมาตากแดดให้แห้ง ก่อนย้อมสีตามธรรมชาติ และนำไปตากให้แห้งอีกครั้ง ก่อนนำมาทอเป็นเสื่อ โดยใช้เทคนิคการทอสลับลายให้เกิดลวดลายอันสวยงาม
         
โดยคุณตาคุณยายจะช่วยกันทอกก เฉลี่ยวันละ 3 ผืน ส่งขายในราคาผืนละ 80 -100 บาท จะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อในหมู่บ้านอาทิตย์ละครั้ง ที่ผ่านมาก็ไม่เคยตกค้าง มีเท่าไรพ่อค้าจะรับซื้อหมด เพราะเป็นความต้องการของตลาด ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันสามารถขายได้แล้วกว่า  13,000 บาท คุณตาคุณยายรู้สึกภูมิใจ แม้อายุจะมาก ลูกหลานก็แยกออกไปมีครอบครัว ไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเยียน แต่ก็ดีใจที่สามารถหาเงินและใช้ความรู้ในการหาเลี้ยงตัวเองในวัยชราได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง