เช้าข่าว 7 สี

นั่งใส่บาตร ชมรำเผ่าลาว จ.ศรีสะเกษ

วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นักท่องเที่ยวร่วมใส่ผ้าถุง นุ่งโสร่ง หิ้วตะกร้าไม้ไผ่ มานั่งรอใส่บาตร ท่ามกลางอากาศที่เริ่มหนาวเย็นลง ซึ่งวัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ถือเป็นถิ่นที่อาศัยของชนเผ่าลาว ในจังหวัดศรีสะเกษ ช่วงเช้าวันอาทิตย์ชาวบ้านจะมานั่งรอใส่บาตร ด้านหน้าพระอุโบสถ ที่มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่

พร้อมด้วยชาวบ้านชุมชนเผ่าลาว มาร่วมกันสวดมนต์ ใส่บาตรร่วมกับนักท่องเที่ยว ก่อนจะมีการรำเผ่าลาวจากกลุ่มตัวแทนของชาวบ้าน ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม นักท่องเที่ยวบางคนที่สามารถรำได้ ก็ร่วมรำสร้างความสนุกสนาน ก่อนจะพานักท่องเที่ยว ชิม ช้อป อาหารพื้นบ้าน ในตลาดโบราณของชุมชนที่อยู่ภายในวัด นักท่องเที่ยวที่มาต่างประทับใจ โดยวัดพระธาตุสุพรรณหงส์เตรียมถูกนำเสนอให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา ให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเข้ามาสัมผัสประเพณีวัฒนธรรม ของชนเผ่าลาวที่นี่ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง