เช้าข่าว 7 สี

แปลกแต่จริง... กิ้งกือสีชมพู หุบป่าตาด จ.อุทัยธานี

ที่บริเวณป่าดึกดำบรรพ์ยุคไดโนเสาร์ในหุบป่าตาด ซึ่งอยู่ในเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าประทุน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมาก พากันเดินทางเข้าไปชมความสวยงามทางธรรมชาติกันตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้า มีนักท่องเที่ยวแวะไปสัมผัสลมหนาว และชมทะเลหมอกที่ปกคลุมรอบภูเขา ทำให้บรรยากาศในพื้นที่คึกคัก เด็กนักเรียนในชุมชนที่เข้าไปเป็นมัคคุเทศก์น้อย ต่างมีรายได้ในช่วงวันหยุด

ส่วนไฮไลท์สำคัญของป่าดึกดำบรรพ์ในหุบป่าตาด นักท่องเที่ยวต้องไปชม กิ้งกือมังกรสีชมพู สิ่งมีชีวิตใหม่อันดับที่ 3 ของโลก ที่ถูกค้นพบในประเทศไทยที่บริเวณหุบเขาป่าตาด ซึ่งลักษณะพิเศษของกิ้งกือพันธุ์นี้คือ ตัวจะมีสีชมพู แม้จะดูเหมือนตะขาบ แต่นักวิชาการได้จัดให้อยู่ในวงศ์เดียวกับ “กิ้งกือมังกร” หรือ “พาราดอกซ์โอโซมาติเดีย (Paradoxosomatidea)” จึงเป็นที่มาของชื่อ “กิ้งกือมังกรสีชมพู”

นอกจากกิ้งกือมังกรสีชมพูแล้ว นักท่องเที่ยวต้องไปชม ต้น “กากหมากฤาษี” พืชสมุนไพรไทยที่มีความสวยงามและจะพบได้เฉพาะที่หุบป่าตาดเท่านั้น โดยต้นกากหมากฤาษีจะขึ้นอวดความสวยงามอยู่ตลอดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และเพื่อให้ธรรมชาติไม่ถูกทำลาย เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันดูแล ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เท่านั้น ไม่ควรหยิบจับสิ่งของต่างๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รวมถึงมัคคุเทศก์น้อย เพื่อความปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง