เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 11 พฤศจิกายน 2562

สภาพอากาศในวันลอยกระทงวันนี้ เป็นห่วงพื้นที่ที่จะมีฝนตกจากผลกระทบพายุ "นากรี" โดยเฉพาะภาคอีสาน...