ข่าวเด็ด 7 สี

พบกระเบนราหู ขนาด 5 เมตร จ.พังงา

พบกระเบนยักษ์ บริเวณเกาะตาชัย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา ที่ระดับความลึก 18 เมตร เป็นปลากระเบนราหู ขนาดความกว้างประมาณ 5 เมตร

นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน เปิดเผยว่า เนื่องจากเกาะแห่งนี้ ได้ปิดให้ธรรมชาติฟื้นฟูตัวเองมาตั้งแต่ปี 2559 ทำให้เกิดแนวปะการังทั้งของเดิมและของใหม่ อีกทั้งมีการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติก ทำให้อัตราการตายของสัตว์ทะเลลดน้อยลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง