ห้องข่าวภาคเที่ยง

ทำได้ใช้เป็น : คุณค่าอาหารหมดอายุ

แต่ละปีทั่วโลกมีอาหารถูกทิ้งกว่า 1,300 ล้านตัน ประเทศไทยเราเองก็มีอาหารถูกทิ้งเช่นกัน ปีละกว่า 500 ตัน จึงมีผู้คิดนำอาหารที่ถูกทิ้งเหล่านี้มาเป็นช่องทางทำธุรกิจ...