ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจถนนคันกั้นน้ำที่อยุธยาพังเสียหาย ตอนที่ 3

ถนนคันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยาว 5.3 กิโลเมตร กว้าง 2 ช่องจราจร รับน้ำหนักไม่เกิน 21 ตัน โครงการนี้กรมชลประทานจัดทำตามที่ชาวบ้านร้องขอ เพราะพื้นที่นี้น้ำท่วมแทบทุกปีต้องใช้เรือสัญจรไป-มา จึงทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้าง ภายใน 210 วัน เริ่ม 22 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 17 ตุลาคม ที่ผ่านมา ค่าจ้างกว่า 55 ล้านบาท ส่งมอบงานและตรวจรับก่อนสิ้นสุดสัญญา 1 เดือน เบิกค่าจ้างครบแล้ว หลังเปิดใช้งานแค่ 1 เดือน ถนนทรุดตัวเกิดรอยแยก โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบสัปดาห์ที่แล้วตามที่ได้รับร้องเรียน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เขต 1 ร่วมขยายผล พบว่าเป็นจริงตรงกับข้อมูล ขณะที่นายช่างชลประทานอาวุโสให้ความร่วมมืออย่างดี   

นายช่างชลประทานอาวุโส ยังส่งหนังสือถึงคอลัมน์หมายเลข 7 ชี้แจงข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะสาเหตุที่ทำให้ถนนชำรุด คาดว่าเกิดจากรถบรรทุกหนักแล่นผ่าน ขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของจังหวัด เพื่อให้ชาวบ้านรับทราบข้อมูล

ขณะที่คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. กลับไปติดตามโครงการนี้ พบคนงานรื้อชั้นพื้นถนนซ่อมแซมแล้ว

การตรวจสอบยังพบรอยแยกของถนนลึกลงไปมากกว่า 1 เมตร

ขณะที่ผู้รับเหมายืนยันใช้วิธีรื้อพื้นถนนถึงชั้นลูกรัง ลึกถึงระดับพื้นน้ำด้านข้าง จากนั้นบดอัดใหม่และตอกเสาเข็มความยาว 6 เมตร ที่พื้นและด้านข้างถนนเพื่อความมั่นคงแน่นหนา 

การตรวจสอบถนนคันกั้นน้ำ อดีตผู้ว่า สตง. ตั้งข้อสังเกตคุณภาพถนนที่ตรวจรับมอบงาน 1 เดือน ก่อนสิ้นสุดสัญญา จากนั้นเบิกค่าจ้างให้เอกชนคู่สัญญา กรณีนี้ผู้อำนวยการ ป.ป.ท. เขต 1 พร้อมนำไปขยายผลลากันด้วยคำตอบนี้...


Facebook : คอลัมน์หมายเลข 7

ข่าวที่เกี่ยวข้อง