ประเด็นเด็ด 7 สี

เชียงใหม่คึกคัก นักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีเดือนยี่เป็ง

ประเด็นเด็ด 7 สี - งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 9-12 พฤศจิกายน บูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และเอกชน เพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่ของชาวล้านนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณรอบคูเมือง ประตูเมือง และข่วงประตูท่าแพ มีโคมไฟล้านนาหลากสีสันตกแต่งอย่างงดงาม ติดตามบรรยากาศจากคุณวาเนสสา สมัคศรุติ รายงานสดมาจากข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ บรรยากาศสด ๆ ตอนนี้ที่บริเวณลานกิจกรรมข่วงประตูท่าแพ นักท่องเที่ยวยังคงคึกคัก ด้านหลังมีโคมไฟล้านนาหลากสีสันตกแต่งทั่วบริเวณส่องสว่างงดงามอย่างมาก แม้ว่าจะดึกแล้วแต่ยังมีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจมาถ่ายรูปกับประติมากรรมโคมตามจุดต่าง ๆ โดยปีนี้ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ฮ่วมใจ๋ฮักษา ฮีตฮอยล้านนา ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์"

บรรยากาศที่ข่วงประตูท่าแพตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมชมความงดงามของการแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งไม่ขาดสาย รวมทั้งบริเวณประตูเมืองและรอบคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งนอกจากการตกแต่งโคมแขวนแล้วยังได้จัดกิจกรรมจุดผางประทีปรอบคูเมือง พร้อมจัดกิจกรรมสืบสานฮีตฮอยทำโคมล้านนา ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้งานหัตถกรรมพื้นเมืองที่สืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมาก

ส่วนบรรยากาศที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ งดงามด้วยแสงไฟที่ส่องสว่างจากลานโคมล้านนา และสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งจัดกิจกรรมจุดผางประทีป สืบสานความเชื่อของชาวล้านนาจากตำนานพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เช่นเดียวกับที่วัดพันเตา กลางเวียงเชียงใหม่ ได้จัดงานจุดประทีปส่องฟ้า ยี่เป็งล้านนา ถวายบูชาพระพุทธเจ้า บริเวณนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปร่วมงานจำนวนมาก โดยพระภิกษุสามเณรได้อธิษฐานจุดประทีปทั่วบริเวณลานวัด พร้อมทั้งธรรมยาตราถือดวงประทีปจากศาลาเข้าถวายสักการะพระพุทธปฏิมาใต้ต้นโพธิ์ ก่อนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย

นอกจากเป็นประเพณีที่มีความงดงามแล้ว ยังมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพระพุทธศาสนา แสดงถึงความสว่างรุ่งโรจน์ และทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุขตามความเชื่ออีกด้วย ขณะที่ในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ ได้จัดให้เป็นเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ พร้อมประกาศคุมเข้มการปล่อยโคมลอยในพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษระดับ 1 ของศูนย์ควบคุมการบินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง

เพื่อเป็นการสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองตามความเชื่อ มาร่วมกันสืบสานประเพณียี่เป็งของชาวล้านนาด้วยการจุดโคมแขวน และไม่ปล่อยโคมลอยในพื้นที่เขตเมืองเพื่อความปลอดภัย ส่วนคุณผู้ชมที่จะเดินทางมาร่วมงานประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ จะมีขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้ ซึ่งจะมีการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ บริเวณข่วงประตูท่าแพไปจนถึงสำนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่