7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : รับใช้เพื่อนผู้พิการด้วยหัวใจ จ.ราชบุรี

รถวีลแชร์สำหรับผู้พิการนั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใช้งานง่าย สะดวก คล่องตัว แต่บางครอบครัวเมื่อรถวีลแชร์เกิดชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องทนใช้ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากฐานะไม่ดีมากนัก ติดตามกับคุณปิ่นปินัทธ์ ฐากุลวีรนันท์

ผู้พิการในจังหวัดราชบุรีส่วนใหญ่ จะเป็นผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหวมากกว่าประเภทอื่น มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยอำนวยความสะดวก อย่างรถวีลแชร์ รถสามล้อโยก และไม้เท้า แน่นอนเมื่อใช้งานไปนาน ๆ ทุกวันย่อมเกิดการสึกหรอ ชำรุดทรุดโทรม บางคนมีฐานะไม่ดีจะซื้อคันใหม่ก็ขัดสน อีกหนึ่งทางออกนั่นก็คือการส่งซ่อม ซึ่งร้านที่รับซ่อมอุปกรณ์เหล่านี้ก็หาไม่ได้ง่าย ทำให้ทางสมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี รวมกลุ่มผู้พิการเปิดเป็นศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน

ส่วนใหญ่ผู้ที่ส่งรถวีลแชร์มาซ่อมที่นี่ก็จะเป็นผู้ด้อยโอกาส อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ฐานะไม่ดีมากนัก ความหวังเดียวที่มีก็คือศูนย์ซ่อมแห่งนี้ เนื่องจากซ่อมให้ฟรี ไม่คิดค่าแรง ค่าอะไหล่ เป็นการช่วยเหลือจากใจของผู้พิการเพื่อผู้พิการ

อย่างรถวีลแชร์คันนี้ ล้อชำรุดแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ไม่ต้องห่วงถึงมือช่างที่นี่แล้วรับรองใช้งานได้ดี ซ่อมให้อย่างมีมาตรฐาน เพราะได้รับการอบรมจากมูลนิธิคนพิการโรงงานไทยวีล

บ่อยครั้งทางสมาคมคนพิการในจังหวัดราชบุรี จะลงพื้นที่ไปตามชุมชนเพื่อตรวจเช็ค ช่วยบำรุงรักษารถวีลแชร์ให้กับชาวบ้านด้วย ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากส่งรอยยิ้มให้ก็พอ