ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ท.ตรวจสนามกีฬาเสนา อยุธยา ตอนที่ 1

หลังคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมสนามกีฬาอำเภอเสนา ทั้งลานกีฬาขนาด 30x50 เมตรและขนาด 20x40 เมตร ที่ผู้รับจ้างซ่อมแซมเสร็จ แต่ผ่านไป 1 ปี ก็พบรอยร้าวอีก ส่วนอาคารโรงยิมอเนกประสงค์

หลังออกอากาศวันที่ 22 ตุลาคม จากนั้นเพียง 2 วัน ได้รับแจ้งว่า อธิบดีกรมพลศึกษาคนปัจจุบันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ลงพื้นที่สอบถามปัญหาอุปสรรคว่า เหตุใดเทศบาลเมืองเสนาจึงยังไม่รับมอบสนามกีฬา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ติดตามปัญหางานก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเสนาไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ปี 2558 โครงการนี้จัดทำโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ด้าน นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส เคยตรวจสอบเรื่องนี้สมัยเป็นผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และยังคงติดตามความคืบหน้าการแก้ไขในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน

สนามกีฬาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างปีงบประมาณ 2555 พร้อมกับอีก 21 แห่ง ใน 16 จังหวัดทั่วประเทศ แต่กรมพลศึกษามีวิศวกรผู้ควบคุมงานเพียง 4 คน เป็นเหตุให้การควบคุมดูแลงานก่อสร้างไม่ทั่วถึงหรือไม่

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข