7HD ร้อนออนไลน์

พบซากโคมลอยตกเกลื่อนในสนามบินเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เผยตัวเลขซากโคมลอยและโคมควัน ที่ลอยไปตกในเขตท่าอากาศยาน ช่วงประเพณียี่เป็ง 2562 ในวันที่ 11 – 12 พ.ย. 2562 พบซากโคมลอยรวมแล้ว 21 ลูก แยกเป็นวันที่ 11 พ.ย. พบในรันเวย์ 5 ลูก แท็กซี่เวย์ 3 ลูก และ สนามหญ้าอีก 6 ลูก ส่วนวันที่ 12 พ.ย. พบในสนามหญ้าทั้งหมด 7 ลูก และจากการรณรงค์ในปีนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยสถิติที่ผ่านมาพบว่าในปี 2554 พบเศษโคมตกอยู่ในพื้นที่บริเวณท่าอากาศยานมากที่สุดถึง 426 ชิ้น หลังจากนั้นก็ลดลงเนื่องจากมีการขอความร่วมมือและรณรงค์เพื่อความปลอดภัยต่ออากาศยาน ขณะที่เมื่อปี 2560 และ 2561 ที่ผ่านมา พบว่าปริมาณโคมลอยตกในพื้นที่ 108 ชิ้นและ 114 ชิ้นตามลำดับ

สำหรับประเพณียี่เป็งปี้นี้  ทางจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเส้นทางการบิน เครื่องบิน เข้า-ออก สนามบินเชียงใหม่ และ เขตพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ ระดับ 1 หรือ เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ ซึ่งเป็นแนวเส้นทางขึ้นลงของอากาศยาน 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอหางดง อำเภอสารภี เฉพาะตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล ตำบลหนองผึ้ง อำเภอแม่ริม เฉพาะ ตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ ตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย เฉพาะตำบลหนองหาร โดยให้นายอำเภอทุกอำเภอเพิ่มความเข้มงวด ความละเอียดรอบคอบในการพิจารณาอนุมัติในการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน มากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอากาศยาน ชุมชน และประชาชน

อย่างไรก็ตาม มาตรการที่กำหนดขึ้นกลับไม่ได้ผล โดยคืนที่ผ่านมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวฝ่าฝืนจุดและปล่อยโคมลอยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตล่วงหน้าในเขตห้ามปล่อยหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่สะพานนวรัฐกลางเมืองเชียงใหม่ ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติพากันปล่อยโคมลอยหลายพันลูก ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่ไม่สามารถห้ามปรามหรือจับกุมได้ 

โดยประเพณียี่เป็งระหว่างวันที่ 11 - 12 พ.ย.นี้ มีผู้ประกอบการรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นขออนุญาตปล่อยโคมลอยมากกกว่า 50,000 ลูก  ขณะเดียวกันมีสายการบินทั้งในและต่างประเทศที่ยกเลิกและปรับเปลี่ยนเวลาการบิน ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. ทั้งหมด 151 เที่ยวบิน ปริมาณผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงยกเลิกเที่ยวบินไม่ต่ำกว่า 10,000 คน
ขณะที่เช้าวันนี้พบซากโคมลอยตกในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่ ทั้งตามบ้านเรือนประชาชนและตามท้องถนนแต่ยังไม่มีรายงานอัคคีภัยที่เกิดจากโคมลอย